Individualni programi, prilagojeni vašim gibalnim sposobnostim

Kinezioterapija

Žiga Kovač

Fizioterapevt in profesionalni osebni trener

Kinezioterapija

Kineziologija je veda o gibanju in izhaja iz grše besede kinesis (gibanje). Proučuje telesno aktivnost ljudi in njen vpliv na zdravje, zmogljivost in gibalno učinkovitost posameznika, družbo in kakovost življenja.

Kinezioterapija ali gibalna terapija je vrsta rehabilitacije, ki uporablja gib oziroma gibanje, kot osnovno sredstvo, za izboljšanje zdravstvenega stanja ali popolno ozdravitev posameznika.

Gibanje lahko uporabljamo tako v namene preprečevanja kot tudi zdravljenja v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, rekreativni in vrhunski šport).

V našem primeru gre za vadbeno terapijo, prilagojeno zdravstvenemu stanju posameznika, naj bo to poškodba gibalnega aparata, slaba telesna drža, kronična obolenja ali druga bolezenska stanja.